I návštěva u lékaře může být příjemným zážitkem.

Vybavte si situaci, kdy jste odněkud odcházeli jako klient naprosto spokojeni a s touhou se vrátit. Situaci, kdy vám někdo poskytl nejen technicky nebo věcně dokonalou službu, nýbrž jste věděli, že skutečně porozuměl vašim potřebám, které pak s laskavostí naplnil. Taková služba je zážitkem, při němž cítíme, že nám dotyčný dal něco navíc. Něco, co dělá službu nezapomenutelným zážitkem. Toto „NĚCO“ je esence, po které každý člověk, firma nebo organizace touží. Přinášíme speciální vzdělávací program, který tuto kvalitu dokáže v lidech probudit a využít.

Přínosy vzdělávacího programu Skutečná služba pro zdravotnická zařízení:

 • prohloubení vědomí smyslu své práce a prostoru pro seberozvoj a seberealizaci
 • vědomí smysluplnosti poslání, které svou profesí naplňujeme, a to i v náročných situacích
 • otevřenější komunikace a efektivnější spolupráce
 • podpora vědomé a laskavé komunikace s pacienty napomáhající jejich spokojenosti a uzdravení
 • posílení důvěry ve zdravotnické zařízení 
 • nárůst dobré pověsti zdravotnického zařízení
 • posílení odpovědnosti a proaktivity všech zaměstnanců
 • spokojenost zaměstnanců, prevence fluktuace, snížení nákladů na hledání a
  zaškolování nových zaměstnanců

Přínosy vzdělávacího programu Skutečná služba pro zaměstnance:

 • prevence syndromu vyhoření
 • posílení schopnosti uvolňovat stres a napětí
 • prohloubení skutečného zájmu o potřeby pacienta
 • inspirace k vnitřní integritě a ke spokojenosti v práci
 • odstranění překážek a obav bránících v efektivní komunikaci a spolupráci
 • základní principy vědomé komunikace, která přispěje ke zlepšení vztahů s kolegy 
 • zvýšení životní spokojenosti
 • pochopení podstaty leadershipu, posílení schopnosti inspirovat své okolí