Poskytujte služby, které si vaši klienti zamilují.

Vybavte si situaci, kdy jste odněkud odcházeli jako klient naprosto spokojeni a s touhou se vrátit. Situaci, kdy vám někdo poskytl nejen technicky nebo věcně dokonalou službu, nýbrž jste věděli, že skutečně porozuměl vašim potřebám, které pak s laskavostí naplnil. Taková služba je zážitkem, při němž cítíme, že nám dotyčný dal něco navíc. Něco, co dělá službu nezapomenutelným zážitkem. Toto „NĚCO“ je esence, po které každý člověk, firma nebo organizace touží. Přinášíme speciální vzdělávací program, který tuto kvalitu dokáže v lidech probudit a využít.

Přínosy vzdělávacího programu Skutečná služba pro firmy a instituce:

 • nárůst odpovědnosti a proaktivity zaměstnanců
 • efektivnější komunikace a spolupráce v týmech, mezi týmy, s klienty i s dodavateli
 • zvýšení loajality a nadšení zaměstnanců i klientů
 • posílení hodnoty značky (Love Brand)
 • zvýšení otevřenosti zaměstnanců a vůle k upřímné komunikaci
 • posílení vzájemné důvěry a zlepšení celkové atmosféry v týmu
 • spokojenost zaměstnanců, prevence fluktuace, snížení nákladů na hledání a zaškolování nových zaměstnanců
 • posílení schopnosti vést a inspirovat druhé vlastním příkladem (leadership)
 • zvýšení efektivity a ziskovosti firmy

Přínosy rozvojově vzdělávacího programu Skutečná služba pro zaměstnance:

 • prohloubení vědomí smyslu své práce
 • vytvoření prostoru pro seberozvoj a seberealizaci
 • probuzení skutečného zájmu o potřeby klienta 
 • inspirace k vnitřní integritě
 • posílení spokojenosti v práci
 • odstranění překážek a obav bránících v efektivní komunikaci a spolupráci
 • osvojení si základních principů vědomé komunikace přispívajících ke zlepšení
 • vztahů s kolegy a s občany
 • pochopení podstaty leadershipu, posílení schopnosti inspirovat své okolí
 • prevence syndromu vyhoření
 • posílení schopnosti uvolňovat stres a napětí
 • uvědomění si vlivu na dění ve firmě 
 • zvýšení životní spokojenosti