Staňte se úřadem, který budou mít vaši občané rádi.

Vybavte si situaci, kdy jste odněkud odcházeli jako klient naprosto spokojeni a s touhou se vrátit. Situaci, kdy vám někdo poskytl nejen technicky nebo věcně dokonalou službu, nýbrž jste věděli, že skutečně porozuměl vašim potřebám, které pak s laskavostí naplnil. Taková služba je zážitkem, při němž cítíme, že nám dotyčný dal něco navíc. Něco, co dělá službu nezapomenutelným zážitkem. Toto „NĚCO“ je esence, po které každý člověk, firma nebo organizace touží. Přinášíme speciální vzdělávací program, který tuto kvalitu dokáže v lidech probudit a využít.

Přínosy rozvojově vzdělávacího programu Skutečná služba pro obecní a městské úřady, státní instituce a organizace:

 • posílení odpovědnosti a proaktivity zaměstnanců úřadu
 • efektivnější komunikace a spolupráce zaměstnanců úřadu s kolegy a s vedením úřadu
 • zvýšení otevřené a upřímné komunikace uvnitř úřadu
 • posílení schopnosti řešit konfliktní a komunikačně náročné situace
 • posílení vzájemné důvěry a zlepšení celkové atmosféry v týmu
 • zlepšení komunikace zaměstnanců úřadu s občany (laskavost, pevnost, srozumitelnost)
 • zvýšení vlivu zaměstnanců na spokojenost občanů s úřadem
 • posílení dobrých vztahů úřadu s občany
 • posílení důvěry občanů v služby úřadu a jeho zaměstnance 
 • posílení dobré pověsti úřadu mezi občany

Přínosy rozvojově vzdělávacího programu Skutečná služba pro zaměstnance úřadů:

 • prohloubení skutečného zájmu o potřeby občanů 

 • uvědomění si smyslu své práce
 • uvědomění si vlastního vlivu na spokojenost občanů s úřadem
 • nalezení osobního prostoru pro seberozvoj a seberealizaci
 • inspirace k vnitřní integritě
 • posílení spokojenosti v práci
 • odstranění překážek a obav bránících v efektivní komunikaci a spolupráci
 • osvojení si základních principů vědomé komunikace přispívajících ke zlepšení vztahů s kolegy a s občany
 • posílení schopnosti řešit konfliktní a komunikačně náročné situace
 • pochopení podstaty leadershipu, posílení schopnosti inspirovat své okolí
 • prevence syndromu vyhoření
 • posílení schopnosti uvolňovat stres a napětí