Aby i učitelé mohli chodit do školy rádi.

Vybavte si situaci, kdy jste odněkud odcházeli jako klient naprosto spokojeni a s touhou se vrátit. Situaci, kdy vám někdo poskytl nejen technicky nebo věcně dokonalou službu, nýbrž jste věděli, že skutečně porozuměl vašim potřebám, které pak s laskavostí naplnil. Taková služba je zážitkem, při němž cítíme, že nám dotyčný dal něco navíc. Něco, co dělá službu nezapomenutelným zážitkem. Toto „NĚCO“ je esence, po které každý člověk, firma nebo organizace touží. Přinášíme speciální vzdělávací program, který tuto kvalitu dokáže v lidech probudit a využít.

Přínosy rozvojově vzdělávacího programu Skutečná služba pro školy:

 • posílení odpovědnosti a proaktivity u celého kolektivu učitelů 
 • zvýšení otevřené a upřímné komunikace mezi učiteli
 • posílení schopnosti řešit konfliktní a komunikačně náročné situace
 • efektivnější a příjemnější komunikace a spolupráce v kolektivu učitelů, mezi učiteli a vedením školy, mezi učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči
 • nárůst spokojenosti učitelů, prevence fluktuace, úspora času a energie vedení školy na hledání a zaškolování nových kolegů
 • posílení atmosféry vzájemné důvěry
 • zlepšení mezilidských vztahů ve škole
 • posílení vzájemné loajality v kolektivu
 • posílení dobré pověsti školy

Přínosy rozvojově vzdělávacího programu Skutečná služba pro učitele:

 • prohloubení vědomí smyslu své práce a prostoru pro seberozvoj a seberealizaci
 • vědomí smysluplnosti poslání, které svou profesí naplňujeme, a to i v náročných situacích
 • probuzení skutečného zájmu o potřeby kolegů a vedení školy
 • inspirace k vnitřní integritě
 • posílení spokojenosti v práci
 • odstranění překážek a obav bránících v efektivní komunikaci a spolupráci 
 • seznámení se se základními principy vědomé komunikace, která přispěje ke zlepšení vztahů s kolegy, vedením školy, žáky i s rodiči
 • pochopení podstaty leadershipu, posílení schopnosti a chuti inspirovat své okolí
 • prevence syndromu vyhoření
 • posílení schopnosti uvolňovat stres a napětí
 • zvýšení životní spokojenosti